Грант від фонду Inspire задля подолання насильства над дітьми

Робоча група INSPIRE, неофіційна мережа з приблизно 100 організацій, що працюють над впровадженням програм INSPIRE, оголосила конкурс пропозицій підтримки інформаційно-роз'яснювальної роботи та залучення до участі в реалізації стратегій INSPIRE в країнах з низьким і середнім рівнями доходу. Над питаннями фінансування працювали фонди New Venture Fund та Ignite Philanthropy: Inspiring the End to Violence Against Girls and Boys.

За минулий рік до одного мільярда дітей зазнали фізичного, сексуального чи психологічного
насильства. INSPIRE – формальний методичний комплекс для тих, хто працює над профілактикою і
реагуванням на насильство над дітьми та підлітками на будь-якому рівні: від державних органів до рівня пересічних громадян і від громадськості до приватного сектору.

Над розробкою INSPIRE працювали десять організацій з багатим досвідом розробки єдиного доказового підходу стосовно профілактики насильства щодо дітей.

Методичний комплекс INSPIRE складається з базового документа INSPIRE і керівництва з реалізації INSPIRE. Він включає наступні сім стратегій, які утворюють загальну концепцію боротьби з насильством щодо дітей:

1. Implementation and enforcement of laws (Прийняття та забезпечення дотримання нормативних актів);
2. Norms and values (Норми і цінності);
3. Safe environments (Створення безпечного середовища);
4. Parent and caregiver support (Підтримка батьків і вихователів);
5. Income and economic strengthening (Підвищення доходів населення і поліпшення економічного становища);
6. Response and support services (Відповідні заходи і надання підтримки);
7. Education and life skills (safe schools) (Навчання та формування життєвих навичок (безпечні школи).

Базовий документ INSPIRE відповідає на питання "що?" щодо кожної стратегії (наприклад, визначає цілі, потенційні результати і показники ефективності), а керівництво з реалізації INSPIRE працює над питанням "як?" (зокрема, описує теорію зміни, дає практичні рекомендації та містить дані стосовно витрат на кожен захід).

Робоча група INSPIRE надає дискусійний майданчик, який дозволяє державним органам, учасникам двосторонніх угод, організаціям громадянського суспільства, професійним асоціаціям, спонсорам і установам ООН:

1) загальними силами домагатися змін на світовому і державному рівнях;

2) постійно обмінюватися важливою інформацією;

3) регулярно оцінювати сукупну ефективність реалізації стратегій INSPIRE.

* Незважаючи на те, що ухвалення і забезпечення дотримання нормативних актів є однією зі стратегій
INSPIRE, федеральне податкове законодавство США забороняє використовувати кошти, що залучаються для лобістської діяльності, в тому числі для спроб впливу на рішення законодавчих органів влади (наприклад, на рішення щодо законопроектів або актів, що є на розгляді в парламенті,
окружному законодавчому органі або іншому виборному державному органі). Організації, які звертаються за фінансуванням, повинні будуть підтвердити, що їхня діяльність відповідає законам країни, у якій вони працюють, зокрема законам про лобіювання і правозахисну діяльність.

МЕТА

Наша мета – допомогти активістам із країн з низьким і середнім рівнями доходу проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, залучати громадськість і органи влади на національному та регіональному рівнях до реалізації стратегій INSPIRE і напрацьовувати досвід, який у подальшому дозволить їм проявити свої організаторські здібності у формуванні та просуванні INSPIRE у світовому масштабі.

Для цієї мети фонд INSPIRE виділив 750 000,00 доларів США. Над питаннями фінансування працювали фонди New Venture Fund і Ignite Philanthropy: Inspiring the End to Violence Against Girls and Boys. Для досягнення цієї мети укладатимуться контракти на суми від 5 000 до 30 000 доларів США.

Обсяг коштів, що виділяються, може бути збільшений для фінансування ініціатив, що реалізуються декількома компаніями на умовах об'єднання або партнерства. Звертайтеся до Ніколаса Махарашвілі (Nicolas Makharashvili), координатора робочої групи INSPIRE, за адресою: onm2003@cumc.columbia.edu.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ І ЗАХОДИ

Контракти будуть укладені:

– насамперед з місцевими фізичними особами, організаціями та об'єднаннями (національного і
регіонального рівнів) з країн з низьким і середнім рівнями доходу (в тому числі з членами робочої групи INSPIRE);
– пріоритет надається місцевим громадським організаціям / організаціям громадянського суспільства (і керованим ними об'єднанням), водночас ми з готовністю приймаємо заявки від інших місцевих організацій, наприклад від державних установ і навчальних закладів;
– заявки від фізичних осіб розглядаються тільки в тому випадку, якщо заявник має багатий профільний досвід на рівні країни та має зв'язки і доступ до виконавчих структур;
– в другу чергу з міжнародними громадськими організаціями або керованими ними об'єднаннями. Однак такі організації повинні підтвердити, що пропоновані заходи мають на увазі активну участь місцевих зацікавлених сторін і безпосередню вигоду для них.

Пропаганда і просування методичного комплексу INSPIRE і стимулювання участі 

Контракти можуть передбачати компенсацію витрат на проведення таких заходів, як:

– розробка побічних продуктів, наприклад сайтів, перекладів на місцеві мови, коротких описів,
рекламних роликів, інфографіки, графічних звітів та інших засобів, що підвищують доступність і
поліпшують розуміння стратегій INSPIRE;
– розробка агітаційних і розповсюджуваних матеріалів, наприклад плакатів, листівок, брошур і
матеріалів для соціальних мереж;
– розробка небрендованих інформаційних матеріалів, які можна адаптувати до будь-якого
контексту і застосувати в ньому;
– організація інформаційних заходів, вебінарів, зборів і зустрічей з основною цільовою аудиторією;
– презентація стратегій INSPIRE на ключових заходах;
– організація семінарів з розвитку, що належать до концепції INSPIRE;
– організація місцевих запусків INSPIRE із залученням ключових зацікавлених сторін;
– публікація оглядових та інших статей у наукових виданнях та пресі;
– документування та розповсюдження історій успіху;
– планування робіт із реалізації стратегій INSPIRE у майбутньому;
– заохочення участі та допомогу з організацією поїздок.

Мета робіт з цієї категорії – створити кістяк активістів у країнах із низьким і середнім рівнями доходу на ґрунті щораз більшої мережі фізичних і юридичних осіб, які працюють над реалізацією стратегій INSPIRE.

Контракти передбачатимуть компенсацію витрат на участь відповідних зацікавлених сторін і активістів із країн з низьким і середнім рівнями доходу в навчальних програмах, обговоренні технічних і маркетингових питань INSPIRE, а також у заходах, які дають можливість поспілкуватися в неформальній ситуації, завести нові знайомства і досягти позитивних зрушень в обговореннях.

Мета цієї групи заходів – ознайомити цільову аудиторію (наприклад, міністерства, громадські
організації, дослідницькі інститути, міжнародні організації та спонсорів) з методичним комплексом
INSPIRE і допомогти зацікавленим сторонам ефективно планувати спільну реалізацію стратегій INSPIRE. Усі запропоновані роботи/контракти повинні бути завершені не пізніше 31 липня 2019 року.

ЗМІСТ ЗАЯВКИ

Заявка на укладення контракту повинна містити:

1. Загальну інформацію про ваш проект (англійською мовою);
2. Інформацію про організацію (англійською мовою);
3. Опис пропозиції (не більше двох сторінок у формі додатку англійською, французькою, іспанською або російською мовою *), що включає:
– введення і розставлення пріоритетів. Опис цілей комунікації, цільової аудиторії і стратегії
поширення, а також обґрунтування вибору заходи серед інших можливих альтернатив;
– докладний опис майбутніх робіт і послідовність їх виконання;
– звітні матеріали і результати, які дозволять оцінювати якість проведення заходу;
– інформацію про витрати і постатейну розбивку бюджету із зазначенням трудового і фінансового внеску заявника.
4. Документацію про дотримання норм (у вигляді додатку англійською мовою).

* Охочі подати опис пропозиції будь-якою іншою мовою повинні звернутися за вказівками до Ніколаса Махарашвілі (Nicolas Makharashvili) за адресою onm2003@cumc.columbia.edu.

ПЕРЕВІРКА ЗАЯВОК

Подані заявки на фінансування розглядатиме комісія з 13 осіб, до якої
увійдуть представники різних галузей, добре знайомі зі стратегією і порядком роботи INSPIRE.

Для ухвалення рішення будуть потрібні не менше семи учасників. Комісія розробила відкритий протокол ухвалення рішень про фінансування (доступний за запитом); засідання для перевірки пропозицій (в очній або дистанційній формі будуть проводитися кілька разів на рік). Перед кожним скликанням/нарадою для оцінки члени комісії зобов'язані повідомляти про конфлікти інтересів, якщо такі виникнуть.

Члени комісії, у яких виникають конфлікти інтересів, повинні будуть відмовитися від участі в обговоренні відповідних проектів. Під конфліктом інтересів розуміється явний або очевидний конфлікт інтересів між членом комісії і фізичною особою або організацією, що подали заявку на укладення контракту, яку цей член комісії мав перевіряти або вести. Член комісії повинен відкликати свою кандидатуру, якщо учасник, близький родич (чоловік(а), неповнолітня дитина, брат або сестра, мати або батько) або партнер (наприклад, партнери у роботі або інші колеги):

– фінансово зацікавлений(а) в результаті заходу;
– є посадовою особою, керівником, членом, власником, довіреною особою, фахівцем, радником, консультантом (на оплатній або безоплатній основі) чи працівником заявника або іншої
організації, на яку вплине рішення члена комісії;
– здійснює переговори або має домовленість про потенційний влаштуванні на роботу в організацію заявника або іншу організацію, на яку вплине рішення члена комісії.

ОЦІНКА ЗАЯВОК

Всі оформлені заявки будуть оцінені з точки зору необхідності, доречності й доцільності запропонованих заходів. Зокрема, комісія повинна буде відповісти на низку ключових питань:

– Чи відповідає заявник критеріям відбору?
– Чи аргументовано потребу, чи зрозуміло із заявки, яким чином проект буде задовольняти
зазначену потребу?
– Чи запропонував заявник план цілеспрямованої участі дітей (у відповідних випадках)?
– Чи перераховано в заявці звітні матеріали і результати?
– Виконання  проекту з урахуванням наявних ресурсів і термінів?
– Чи зрозуміло із заявки, за якими критеріями можна буде оцінювати результати проекту (у відповідних випадках)?
– Чи вказав заявник зрозумілі і розумні витрати на реалізацію, відповідні до запропонованого проекту?
– Чи володіє заявник значним досвідом практичної роботи та хорошою репутацією в галузі?
– Чи доповнює запропонований захід інші заходи, пов'язані з INSPIRE, на національному або
регіональному рівні (у відповідних випадках)?

ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ

За всіма укладеними контрактами повинні бути підготовлені короткі звіти, які здають не пізніше одного місяця після дат завершення відповідних контрактів. Звіти повинні включати:

– опис (не більше двох сторінок);
– підсумковий фінансовий звіт;
– інші необхідні додатки.

ІНСТРУКЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК

Заявки приймаються на сайті з 12 липня 2018 року. 

Натисніть Sign Up (Реєстрація) та зареєструйте себе або свою організацію. Якщо ви або ваша юридична
особа розташовані за межами США, то в поле Your EIN or International ID (Ваш номер EIN або
Міжнародний ідентифікаційний номер) необхідно ввести "00-00000000".

Якщо ви подаєте заявку як фізична особа, введіть своє повне ім'я в поле Organization Name (назва організації). Після початкової реєстрації ви отримаєте електронне повідомлення, яке дозволить створити постійний пароль.

Після створення пароля введіть пароль до додатка: CATA 001893. Комісія розглядатиме заявки на фінансування у міру їх надходження і партіями (залежно від дати подання). 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК            ДАТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ

31 серпня 2018 року                                           28 вересня 2018 року
31 жовтня 2018 року                                           27 листопада 2018 року
31 грудня 2018 року                                           31 січня 2019 року              

Початкові кошти будуть виділені після отримання підписаного контракту.

ТЕРМІНОВІ ЗАПИТИ

З терміновими запитами на фінансування (наприклад, на фінансування участі і поїздки на відповідний
захід з попереднім повідомленням) звертайтеся до координатора робочої групи INSPIRE Ніколаса
Махарашвілі (Nicolas Makharashvili) за адресою onm2003@cumc.columbia.edu відразу ж після оформлення заявки через інтернет.

Комісія розробила процедуру розгляду термінових пропозицій з попереднім повідомленням (за
3-4 тижні).

Контактні дані фонду INSPIRE:
Контактна особа з усіх питань:
Ніколас Махарашвілі (Nicolas Makharashvili)
координатор робочої групи INSPIRE
старший керівник програми, організація CPC Learning Network | Колумбійський університет
Телефон: + 1-212-342-5208
Ел. пошта: onm2003@cumc.columbia.edu

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Дякуємо, інформація про помилку відправлена
Будь ласка, виберіть текст
Ви вибрали забагато тексту
x
В чому помилка?
Зв'язатися з нами
Центр інформації про права людини